top of page

Wie is OOK?

 

OOK is opgericht door mij, Barbara Becker.

​Kwaliteit en samenwerking vind ik belangrijk in mijn werk.  Het liefst werk ik samen met betrokkenen aan bijvoorbeeld een nieuw examen, een curriculum voor een opleiding of een betere aansluiting bij de beroepspraktijk.  

 

Vanaf 2000 werk ik in het beroepsonderwijs.  Eerst als onderwijskundige en projectleider bij kenniscentrum Aequor en het Graafschap College en vanaf 2012  als zelfstandig onderwijskundige onder de naam OOK.  

>  Als tijdelijk medewerker bij het team Kwalificeren en Examineren bij SBB werk      ik aan het onderhoud en de ontwikkeling van diverse kwalificatiedossiers.

>  Bij Certiforce lever ik een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van   

    diverse diensten en projecten voor het mbo, onder andere validering van     

    exameninstrumenten.  

>  Als lid van het screenplatform bij Examenservice MEI toetste ik de kwaliteit            van de examens en gaf ik feedback aan constructeurs. 

>  Voor Stichting BLEI redigeer, verbeter en adviseer ik over de inhoud en         

    opbouw van het lesmateriaal. 

>  Voor de LOI heb ik o.a. kwaliteitsanalyses uitgevoerd voor een aantal    

    zorgopleidingen en curricula ontwikkeld gebaseerd op de nieuwe kwalificaties.

>  Bij de taalschool (inburgering en educatie) van het Graafschap College

    werkte ik als externe procesbegeleider samen met de opleidingsmanager en          docenten aan  duidelijke processen en kwaliteitsverbetering.

>  Voor de toetsingskamer van SBB toetste ik keuzedelen en nieuwe of             

    gewijzigde kwalificaties aan de hand van kwaliteitscriteria.

>  Als ontwikkelaar van onderwijsmateriaal ontwikkelde ik voor Noordhoff 

    Uitgevers  en Edu’Actief theorie en opdrachten voor de onderwerpen     

     kwaliteitszorg en onderzoek.

ExTrack

Vanaf 2019 werk ik met Vanessa Dorland samen in een vof ExTrack. We ontwikkelen maatwerk examens, toetsen en leerontwerpen die passen bij de beroepspraktijk en het onderwijs. Contextrijk, vernieuwend, maatwerk en kwaliteit vormen de rode draad bij al onze diensten en producten. Nieuwsgierig naar  ExTrack? Kijk dan op onze website. 

 

ExTrack, waar kwaliteit vorm krijgt. 

www.extrack.nl
 

 

IMG_4645 (2).JPG
Opleiding - Ontwikkeling - Kwaliteit
bottom of page