top of page

Wat kan OOK?

Werken aan kwaliteit van onderwijs en examinering.

Wilt u weten of een opleiding voldoet aan de kwaliteitseisen uit bijvoorbeeld kwalificaties? Zoekt u een onderwijskundige die de kwaliteit van examinering onderzoekt en adviezen geeft voor verbeteringen? OOK kan een rol vervullen als externe kwaliteitsdeskundige in uw organisatie.

Ervaring: uitvoeren kwaliteitsanalyses op producten en diensten van ExTrack, kwaliteitsexpert  bij Certiforce, kwaliteitstoetsing op exameninstrumenten voor Examenservice MEI, kwaliteitsanalyses  op opleidingen uitgevoerd voor de LOI

 

Ontwikkelen van instrumenten voor onderwijs en examinering.

Zoekt u een onderwijskundig auteur voor het ontwikkelen van lesmateriaal, (praktijk)opdrachten of (praktijk)examens? OOK ontwikkelt onderwijsmateriaal op maat dat voldoet aan de gewenste kwaliteitseisen.

Ervaring: ontwikkelen exameninstrumenten en leertrajecten bij ExTrack, ontwikkeling en onderhoud aan kwalificatiedossiers voor SBB, instrumenten voor certificering ontwikkeld bij Certiforce, onderwijsmateriaal en opdrachten ontwikkeld voor de LOI, Noordhoff Uitgevers en Edu’Actief. 

Begeleiden van projecten gericht op vernieuwing of kwaliteitsverbetering. 

Wilt u een nieuwe werkwijze invoeren of een nieuwe vorm van examinering? Wilt u meer gestructureerd werken aan kwaliteitszorg? OOK kan u ondersteunen bij uw plannen voor verbetering of vernieuwing. 

Ervaring: trajecten advisering en ondersteuning bij ExTrack, procesbegeleider bij de taalschool van het Graafschap College, externe project uitvoerder bij de LOI, rol van projectleider bij Aequor. 

Opleiding - Ontwikkeling - Kwaliteit
bottom of page