Wat kan OOK?

Begeleiden van projecten gericht op vernieuwing of kwaliteitsverbetering. 

Wilt u een nieuwe werkwijze invoeren of een nieuwe vorm van examinering? Wilt u meer gestructureerd werken aan kwaliteitszorg?  Wilt u vernieuwing in de opleiding, zonder de sterke elementen kwijt te raken? OOK beschrijft eerst, met input van u en betrokkenen,  de kaders en visie voor de gewenste situatie.

Vervolgens werkt OOK samen met u aan een goed proces om een resultaat te halen waar u en uw mensen achter staan.

Ervaring: projectleider bij Aequor, procesbegeleider bij het Graafschap College, externe project uitvoerder bij de LOI.

Werken aan kwaliteit van onderwijs en examinering.

Wilt u weten of een opleiding voldoet aan de kwaliteitseisen uit bijvoorbeeld kwalificaties? Zoekt u een onderwijskundige die de kwaliteit van examinering onderzoekt en adviezen geeft voor verbeteringen? Of wilt u een kwaliteitsdeskundige die meewerkt aan het behalen van een externe certificering?  OOK kan een rol vervullen als externe kwaliteitsdeskundige in uw organisatie.

Ervaring: kwaliteitsanalyses uitgevoerd bij ExTrack, kwaliteitsexpert  bij Certiforce, kwaliteitsanalyses uitgevoerd voor de LOI, kwaliteitstoetsing bij Examenservice MEI. 

 

Ontwikkelen van handboeken en instrumenten voor onderwijs en examinering.

Zoekt u een onderwijskundige auteur voor het ontwikkelen van lesmateriaal, (praktijk)opdrachten of (praktijk)examens? Wilt u handvatten voor kwaliteit of voor loopbaanbegeleiding? Of wilt u een handboek EVC, examinering of beroepspraktijkvorming? OOK ontwikkelt onderwijsmateriaal op maat dat voldoet

aan de gewenste kwaliteitseisen.

Ervaring: ontwikkelen exameninstrumenten bij ExTrack, instrumenten voor praktijkleren ontwikkeld bij Aequor, instrumenten voor EVC ontwikkeld bij Certiforce en onderwijsmateriaal en opdrachten ontwikkeld voor de LOI, Noordhoff Uitgevers en Edu’Actief. 

Opleiding - Ontwikkeling - Kwaliteit